Gayrimenkul Değerleme Süreci

Gayrimenkul Değerleme Süreci

Gayrimenkul değerleme diğer ifadeyle emlak değerleme işlemleri sayesinde gayrimenkullerin esas değerlerini öğrenebilirsiniz.

Sarıtaş Gayrimenkul, belirttiğimiz bu değerleme sürecini tarafsız şekilde gerçekleştiriyor. Gayrimenkul değerleme işlemleri, gayrimenkullerin herhangi bir tarihteki muhtemel değerlerinin tespiti için gerçekleştirilir. Objektif olarak gerçekleştirildiği için insanlar gayrimenkullerin gerçek değerlerini öğrenebilir.

Gayrimenkul değerleme süreci, belirli yönetmeliklerle yasalara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Gayrimenkul değerleme hem profesyonel hem de objektif yaklaşımla gerçekleşmektedir. Gayrimenkullerin değerlemesi, alım ve satım işlemleri için gereklidir.

Gayrimenkul değerleme sürecinde gayrimenkulün özellikleri analiz edilir. Finansal modellerden yararlanılır ve piyasa verilerinde inceleme yapılır. Aynı zamanda değerleme raporları da hazırlanır.

 

Gayrimenkul Değerleme Süreçleri Nelerdir?

 

Gayrimenkul değerleme süreçleri şu şekilde sıralanabilir:

 

Problemin Tanımı

Sarıtaş Gayrimenkul, gayrimenkulleri değerlendirirken öncelikle müşterileri tanımlar. Gayrimenkul değerlemesinin kullanım amacı belirlenerek gayrimenkul değeri tespit edilir. Ayrıca gayrimenkul değerleme tarihi, gayrimenkullerin özelliklerinin tanımı ve olağandışı öngörülerde tespit edilir.

 

İşin Detayı

Gayrimenkullerin değerleme sürecinde veri toplama işlemi gerçekleşir. Bu adımda gayrimenkulün teknik ve yasal tanımları yapılır. Gayrimenkullerin veri analizi ve değerlemesi yapılırken piyasanın analizine de bakılır.

 

Gayrimenkul Değerinin Tespiti

Gayrimenkul değeri tespiti yapılırken bazı hususlarda dikkate alınmalıdır. Dikkate alınması gereken hususlar şöyle belirtilebilir;

 1. Karma teknikler,
 2. Gelir değeri yaklaşımları,
 3. Maliyet bedeli yaklaşımları,
 4. Geliştirme analizleri,
 5. Piyasa değeri yaklaşımları,

 

Gayrimenkul Değerlerinin Karşılaştırılması

Gayrimenkul değerleme sürecinde değerler karşılaştırılır. Ortaya çıkarılan sonuç rapor haline getirilir. Daha sonra rapor ekleri de ele alınır.

 

Gayrimenkul Değerleme Kriterleri

 

Gayrimenkul değerleme sürecinde ele alınması gereken kriterleri şöyle belirtebiliriz:

 

Ekonomi

Faiz oranları ve ekonomik büyüme gibi hususlar gayrimenkullerin değerlemesinde etkin rol oynuyor.

 

Konum

Gayrimenkullerin yer aldığı semt, bölge, mahalle vb. konumla ilgili noktalarda değerlemeyi etkilemektedir. Aynı zamanda gayrimenkullerin ulaşım araçlarına erişimi, çevre düzenlemeleri ve altyapı gibi konularda değerlemeleri etkiliyor.

 

Gelir Getirileri

Gayrimenkul değerleme işlemlerinde gayrimenkulün sunduğu gelir getirileri de mutlaka ele alınmalıdır. Konutların, işyerlerinin ve ticari gayrimenkullerin kira gelirleri de değerlemeye tabii tutulur.

 

Fiziksel Özellikler

Gayrimenkullerin değerlemesinde fiziksel özelliklerde incelenir. Gayrimenkulün fiziksel özellikleri;

 1. Büyüklüğü,
 2. Bina yaşı,
 3. Mimari tasarım,
 4. Yapı kalitesi gibi noktaları oluşturuyor.

 

Vergi Düzenlemeleri

Gayrimenkullerin vergi yükümlülüğü de değerlemeye tabidir. Gayrimenkulle ilgili mevcut yasal düzenlemelerle planlama muhafızları da değerleme sürecini etkiliyor.

 

Piyasa Talepleri

Gayrimenkulün olduğu pazara talepte değerlemeyi etkilemektedir. Piyasa talepleri şu noktaları etkiler;

 1. Gayrimenkullerin satış verileri,
 2. Gayrimenkullerin kiralama verileri,
 3. Arz ve talep maliyetleri,

 

Gayrimenkul Değerleme Raporu Kullanım Alanları

 

Gayrimenkul değerleme süreci ile elde edilen raporların kullanım alanlarını şöyle belirtebiliriz;

 1. Gayrimenkul el değiştireceği zaman alım ve satım değerinin tespit edilmesi,
 2. Sigorta işlemleri,
 3. Hurda değer tespiti,
 4. Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre muhasebe kayıtlarındaki şirket ve kuruluş mülkiyetindeki gayrimenkullerin değeri,
 5. Gayrimenkullerin tasviye değeri,
 6. Leasing, kiralama vb. işlemlerde gayrimenkullerin hem satış hem de kira değerlerinin tespiti,
 7. Gayrimenkul karşılığında teminat işlemleri,
 8. 6306 Sayılı Kanun uygulama yönetmeliğine göre riskli alanlar ve riskli yapılarla ilgili SPK’nın lisanslandığı kurumlar, kişiler,
 9. Yatırım kararlarının doğruluğu için taşınmazların verimli ve iyi şekilde kullanıldığına dair tespit,
 10. Halka açık firmaların portföyünde yer alan gayrimenkullerin değerlerinin tespiti,

 

Gayrimenkul Değerlemenin Satın Alma ve Satış Kararlarına Etkileri

 

Gayrimenkul değerleme süreçleri gayrimenkullerin hem satın almasında hem de satışında etkilidir. Gayrimenkul değerleme sayesinde gayrimenkullerin satış ve satın almasında ortaya çıkabilecek tüm olumsuzluklar bertaraf edilir.

Gayrimenkul değerleme süreci satın alma ve satışları şu şekilde etkilemektedir;

 1. Satılmak istenen gayrimenkullere ederinden fazla değer verilmesi engellenir. Böylelikle zaman açısından avantaj sağlanır.
 2. Satın alınmak istenen gayrimenkule değerinden daha fazla para verilmesi engellenir.
 3. Satılacak gayrimenkulle ilgili resmi olarak doğru bilgiye sahip olmadan alıcının zarara uğraması da engellenmiş olacak.
 4. Satın alınmak istenen gayrimenkulün bilinmeyen resmi özellikleri hakkında bilgi sahibi olunur.
 5. Satılmak istenen gayrimenkulün değerinden daha düşük miktarda satılmasının da önüne geçilir.

Sarıtaş Gayrimenkul, Uluslararası Değerleme Standartları’na göre gayrimenkul değerlemesi yapıyor. Etik kurallar çerçevesinde bu değerleme süreci gerçekleşiyor. Profesyonel araçlarla bağımsız olarak gayrimenkullerin değeri analiz edilir. Gayrimenkul değerlemesi doğru şekilde yapıldığı için ortaya çıkabilecek mağduriyetlerinde önüne geçilir. Gayrimenkul değerleme süreci ile ilgili daha  net bilgiye Sarıtaş Gayrimenkul ’den ulaşabilirsiniz.

Mülkünüzü kiralamak veya satmak mı istiyorsunuz?
İmage