Ankara Gayrimenkul Ekspertiz Değerlendirme

Ankara Gayrimenkul Ekspertiz Değerlendirme

Ankara gayrimenkul ekspertiz değerlendirme, taşınmazlar üzerinde gerçekleşecek çeşitli işlemleri kapsıyor. Sarıtaş Gayrimenkul; gayrimenkullerin değerlerini değerlendiriyor.

Gayrimenkullerin hak ve faydalarını belirli tarihlerdeki muhtemel değerlerinin hem tarafsız hem de bağımsız şekilde değerlendirilmesini ifade ediyor.

Ankara gayrimenkul ekspertiz değerlendirme hizmetleri kapsamında gayrimenkullerin çevre koşulları, nitelikleri ve piyasa değerleri detaylı olarak analiz edilir. Bu değerlendirme işlemi uluslararası alanda kabul gören değerleme standartlarına göre yapılıyor.

Gayrimenkul ekspertiz değerlendirme işlemleri, yazılı şekilde yapılmaktadır. Değerleme uzmanları tarafından raporlanmaktadır. Gayrimenkul ekspertiz değerlendirme işlemleri, özellikle yatırımların kişilerin faydasına olacak şekilde gerçekleşir. Gayrimenkul ekspertiz değerlendirme içerisine;

 1. Arazi,
 2. Fabrika,
 3. İş merkezi,
 4. Arsa,
 5. Dükkân,
 6. Alışveriş merkezleri,
 7. Konut,
 8. Turizm tesisi gibi birçok mülk tipleri girmektedir.

 

Ankara Gayrimenkul Ekspertiz Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

 

Ankara satılık daire arayışı içerisinde olanlar ekspertiz değerlendirme hizmeti alabilir. Gayrimenkul ekspertiz değerlendirme kriterleri şu şekilde ifade edilebilir;

 

Gelir Getirisi

Ticari gayrimenkullerin kira gelirini kapsamaktadır. Konut ve işyerleri kiraya verildiğinde ne kadar gelir elde edileceği ve kaynakları hakkında bilgi verir.

 

Ekonomik Faktörler

Faiz ve ekonomik oranları gibi birçok ekonomik etkenler, gayrimenkul değerlemesine tabii tutulmaktadır.

 

Konum

Ankara gayrimenkul ekspertiz değerlendirme kapsamına giren konum, gayrimenkulün olduğu alanı içeriyor. Gayrimenkul ekspertiz değerlendirmede semt, bölge, mahalle ve konum çok önemlidir. Ayrıca çevre düzenlemesi, ulaşım ve altyapı gibi unsurlarda mutlaka gayrimenkul ekspertiz değerlendirmede ele alınmalıdır.

 

Vergi-Yasal Düzenlemeler

Gayrimenkullerin planlama muhafızları, vergi yükümlülüğü ve halihazırdaki yasal içerikleri değerlendirmeye tabii tutulur.

 

Piyasa Talebi

Sarıtaş Gayrimenkul, ekspertiz değerlendirmesi yaparken piyasa talebini de dikkate almaktadır. Gayrimenkulün yer aldığı pazarın potansiyeli ve talep seviyesine uygun olarak satış ya da kiralama işlemleri gerçekleşir. Aynı zamanda arz-talep maliyeti gibi unsurlarda dikkate alınmaktadır.

 

Fiziksel Özellikler

Gayrimenkullerin; arazi özellikleri, mimari tasarımları, büyüklüğü, yapı kalitesi ve yapıların yaşı gibi birçok özellik ekspertiz değerlemede dikkate alınmaktadır.

 

Ankara Gayrimenkul Ekspertiz Değerlendirme Nasıl Yapılır?

 

Ankara gayrimenkul ekspertiz değerlendirme sürecinde ilk olarak gayrimenkulle ilgili bilgiler müşteri tarafından iletilir. Gayrimenkul ekspertiz değerlendirme sürecinin işleyişi şu şöyledir;

 1. Gerçekleşecek değerleme işlemiyle alakalı olarak taraflar; şartların, kapsamın içerisinde yer aldığı sözleşmeyi imzalar. Bu sözleşme, değerleme hizmet bedelini oluşturmaktadır.
 2. Değerleme işlemleri uzmana yönlendirilir.
 3. Değerlemesi gerçekleşecek taşınmazlar, ilgili kurumlar tarafından incelenir. Böylelikle kayıtlarının olup olmadığı ortaya çıkar.
 4. Gayrimenkuller yerinde incelenerek bulgular toplanır.
 5. Ulusal Mevzuat/Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında bazı kurallar belirlenir. Bu kuralların kapsamında değerleme ekspertiz raporu hazırlanır.
 6. Gayrimenkul değerleme raporu, talep eden kişiye teslim edilir.

 

Ankara Gayrimenkul Ekspertiz Değerlendirme Yaklaşımları Nelerdir?

 

Ankara gayrimenkul ekspertiz değerlendirme yaklaşımları 3 tanedir. Bu yaklaşımlar şu şekilde sıralanabilir:

 

Gelir Yaklaşımı

Sarıtaş Gayrimenkul, gelir yaklaşımıyla şu noktaları tespit etmektedir;

 1. Taşınmaz değeri,
 2. Nakit akışları,
 3. Taşınmazlar tarafından oluşturulan gelirler,
 4. Maliyet tasarruflarının bugünkü değerleri,

 

Pazar Yaklaşımı

Bir taşınmazın değerinin piyasada işleme tabii tutulan diğer taşınmazlarla kıyaslanmasıdır.

 

Maliyet Yaklaşımı

Ankara gayrimenkul ekspertiz değerlendirme kapsamındaki maliyet yaklaşımında bir alıcı değerlemesi yapılan gayrimenkule fazla para ödememesini içeriyor. Diğer bir ifadeyle değerlemesi yapılan bir gayrimenkule hem satın alma hem de yapım yoluyla olması fark etmeksizin ederinden fazla ödeme yapılmamasıdır. Değerlemesi gerçekleştirilen gayrimenkullerin yıpranmışlığı göz önünde tutularak ekspertiz değerlendirmesi yapılır. Gayrimenkullerin yıpranmışlık değerlendirmesi amortisman maliyetinin düşürülmesi sonucunda belli olmaktadır.

 

Ankara Gayrimenkul Ekspertiz Değerlendirme Neden Yapılır?

 

Ankara gayrimenkul ekspertiz değerlendirme işlemi, taşınmaz alacak ya da satacak kişilerin haklarının korunması yönünden çok önemlidir. Gayrimenkullerin gerçek değerine ulaşılması açısından hayati önem taşıyor. Gayrimenkul ekspertiz değerlendirme işlemi sayesinde gayrimenkullerle ilgili birçok olumsuz durum fark edilebilir;

 1. İpotek,
 2. Haciz,
 3. Şerh,

Gayrimenkul ekspertiz değerlendirme işlemi yapılmadan yukarıdaki bilgilere ulaşmak imkansızdır. Ev, işyeri vb. gayrimenkuller satın alınırken mutlaka ekspertiz değerlendirmesi yapılmalıdır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Ankara gayrimenkul ekspertiz değerlendirme işlemiyle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları şu şekildedir:

 

Gayrimenkul Ekspertiz Değerlendirme Neye Göre Belirlenir?

Gayrimenkulün özellikleri, genel piyasa şartları, gelir akışı, alakalı satışlar, gayrimenkul konumunun mutlaka ele alınması gerekiyor.

 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ekspertiz midir?

Gayrimenkul değerleme uzmanı ile ekspertiz gayrimenkulle ilgili sektörde aynı anlama gelmektedir.

 

Gayrimenkul Değerleme Raporu Nasıl Alınır?

Gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından gayrimenkullerin ekspertiz değerlendirmesi yapılmaktadır. Sarıtaş Gayrimenkul ile iletişime geçerek Ankara gayrimenkul ekspertiz değerlendirme hizmeti alabilirsiniz.

Mülkünüzü kiralamak veya satmak mı istiyorsunuz?
İmage