Veraset İntikal

Bir kişinin vefatı durumunda, hak ve borçlarından doğan mirasın geçişi için birtakım işlemler yapılır. Miras intikali olarak adlandırılan işlemler sonrasında belirlenen hak, mirasçılara eşit şekilde dağıtılır. Ancak bunun yasal süreci, veraset intikal işlemleri eksiksiz olarak tamamlanmalıdır ki, hak ve borçlar doğru şekilde belirlenebilsin.

Veraset ve intikal işlemlerinin yasal koşullara uygun şekilde başlatılabilmesi için, öncelikle mirasçıların ölen kişinin mirasçısı olduğunu kanıtlamaları istenmektedir. Bunun için de ‘’veraset ilamı’’ almaları gerekir. Sonrasında yine kanunen belirlenen veraset intikal vergisinin yatırılması gerekecektir. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra son aşama olarak tapu dairesinden intikal işlemi yapılacaktır.

Veraset İntikal İşlemlerinde Mirasçı Belgesinin Alınması

Veraset ilamı diğer adıyla mirasçılık belgesi, bulunulan bölgenin Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınabileceği gibi noterden de alınabilir. Belgenin düzenlenmesi için mirasçılar birlikte ya da tek olarak başvuru yapabilir. İşlemlerin gerçekleşebilmesi, mirasçıların gerekli koşulları yerine getirmesiyle mümkündür. Veraset intikal işlemlerinde sürecin doğru şekilde ilerlemesi için talep edilen evrakların eksiksiz olarak hazırlanması, veraset intikal vergisinin de yatırılması zorunludur.

Veraset İntikal İşlemlerinde İstenen Belgeler

• İntikali gerçekleştirilecek taşınmazın tapusu. Tapu yerine taşınmazın ada ya da parsel numarası da olabilir.  
• Mirasçılardan bir tanesinin sözlü beyanı 
• başvuruda bulunan mirasçının kimlik kartı 
• Veraset ilamının aslı 
• Eğer intikal başvurusunu yapan mirasçı değilse, bu kişinin başvuru için mirasçılar tarafından yetkilendirildiğini gösteren yasal belge 
• Eğer mirasa konu olan taşınmaz konut ise DASK 
• Son olarak talep edilen veraset intikal vergisinin ödendiğinde dair belge, veraset intikal işlemleri için istenen belgeler olarak bilinmektedir.

Veraset İntikal Süresi Ne Kadardır?

Veraset intikal başvurusu, ölümü tarihinden itibaren bir ay içinde yapılmalıdır. Ancak Vergi Usül Kanunu tarafından kişilere 3 ay ek süre tanınmaktadır. Yani mirasçılar, ölüm olayını 4 ay içinde vergi dairesine bildirmelidir.  
Veraset intikal işlemleri doğru şekilde yapılırsa, sonuçlanması da kolay olacaktır. Bu noktada işin uzmanlarından alınacak destekle, veraset intikal başvuru süreci sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilir. Hazırlanması gereken evraklardan başvuruların nereye ve kimin tarafından yapılacağına kadar her detaya hakim olan uzmanlar, veraset intikal sürecinde yol gösterici rol üstlenmektedir.  Sarıtaş GayrimenkulSarıtaş Gayrimenkul
Mülkünüzü kiralamak veya satmak mı istiyorsunuz?
İmage